Εμπορεύματα

Εμπορεύματα

Συναλλαγές Εμπορευμάτων CFD στο Forex Traders με την εγγύηση της πλατφόρμας Plus500 ™

Χωρίς προμήθειες
Χωρίς προμήθειες, για τις αμοιβές. Χαμηλές διαφορές μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης.

Διαπραγματευτείτε εμπορεύματα με μόχλευση

Συναλλαγές στον τομέα του πετρελαίου, του χρυσού και του αργύρου με μόχλευση έως 1:150. Έναρξη διαπραγματεύσεων με το μικρό ποσό των 100 €.

Ρυθμίστε τη δική σας θέση εντολών

Χρησιμοποιήστε τις προβλέψεις σας για την αγορά, έτσι ώστε να καθορίσετε το άνοιγμα θέσης για Αγορά ή Πώληση. Επωφεληθείτε από την άνοδο και την πτώση των αγορών.

Έλεγχος Κέρδους και Ζημιάς

Προκαθορίστε όρια για κέρδη/ζημίες και η θέση σας θα κλείσει όταν η τιμή φθάσει στη αξία αυτή.

 

 

Μην ξεχνάτε ότι τα CFD είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλεια του συνόλου της αρχικής σας κατάθεσης. Οι συναλλαγές CFD μπορεί να μην ενδείκνυνται για εσάς. Για αυτό βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν.

*H Plus500 διαθέτει παγκόσμια άδεια και υπάγεται σε κανονισμούς παγκόσμιας κλίμακας

 

 

Οι τιμές των μετοχών πιο πάνω είναι από εναλλακτικά κέντρα πληροφοριών.

Top