Βασικές έννοιες Forex

Τι είναι το Forex;

Το Forex είναι η σύντομη μορφή του όρου ' Foreign Exchange', δηλαδή συνάλλαγμα, και ουσιαστικά τον χρησιμοποιούμε για να αναφερθεί κάποιος στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά συναλλάγματος από επενδυτές.

Ας πάρουμε ως παράδειγμα μία υποθετική κατάσταση κατά την οποία το δολάριο πρόκειται να υποχωρήσει σε σχέση με το ευρώ σε αξία. Σε αυτό το ενδεχόμενο η κίνηση στην οποία θα προβεί ένας επενδυτής σε Forex είναι να πουλήσει σε δολάριο και στη συνέχεια να αγοράσει σε ευρώ. Εφόσον το ευρώ παρουσιάσει ενίσχυση, τότε θα καταγραφεί άνοδος στην αγοραστική δύναμη για αγορά δολαρίων. Πλέον, ο επενδυτής είναι σε θέση να αγοράσει πιο πολλά δολάρια σε σχέση με προηγουμένως, αντλώντας κέρδος.

Το concept αυτό παραπέμπει ευθέως στις χρηματιστηριακές συναλλαγές για αγορά και πώληση μετοχών. Ο επενδυτής έχει την πρόθεση να αποκτήσει μία μετοχή μόνο εφόσον θεωρεί ότι η τιμή της θα αυξηθεί μελλοντικά, ενώ αναμένεται να την πουλήσει εφόσον γνωρίζει ότι η τιμή της θα καταγράψει πτώση. Κατ’ αντιστοιχία, όποιος επενδύει σε Forex, θα αποφασίσει να κινηθεί για την αγορά ενός ζεύγους νομισμάτων, εφόσον αναμένει μελλοντική αύξηση της ισοτιμίας, και θα πουλήσει αν πρόκειται να σημειωθεί πτώση.

Η αγορά συναλλάγματος αποτελεί μία παγκοσμίας κλίμακας αποκεντρωμένη αγορά που καθορίζει την σχετική αξία που έχουν διάφορα νομίσματα. Αντίθετα με ό,τι ισχύει σε άλλες αγορές, δεν υφίσταται κάποιο κεντρικής διαχείρισης καταθετήριο ή χρηματιστήριο για την υλοποίηση των συναλλαγών. Απεναντίας, οι συναλλαγές διενεργούνται από ποικίλους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά μέσω διαφόρων γεωγραφικών τοποθεσιών. Να σημειωθεί πως το ενδεχόμενο να υπάρξουν δύο νομίσματα με παρεμφερή αξία σπανίζει, καθώς και η πιθανότητα δύο νομίσματα να εμφανίζουν ίδια αξία για εκτενή χρονική περίοδο. Στο Forex η ισοτιμία μεταξύ δύο νομισμάτων διαφοροποιείται διαρκώς.

Στην ανοιχτή αγορά πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των νομισμάτων, όπως ισχύει για τις μετοχές, τα ομόλογα, τα αυτοκίνητα και οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία. Με βάση την προσφορά και τη ζήτηση διαμορφώνεται και η αξία ενός νομίσματος. Για παράδειγμα, μία ενδεχόμενη άνοδος της προσφοράς ή ο περιορισμός της ζήτησης πιθανώς να οδηγήσει στην πτώση της αξίας του νομίσματος.

Ένα σημείο στο οποίο υπερτερούν οι συναλλαγές σε Forex είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα αγοράς ή πώλησης ενός ζεύγους νομισμάτων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σύμφωνα με την υπαρκτή ρευστότητα. Συνεπώς, αν κάποιος τελεί υπό την αντίληψη ότι η Ευρωζώνη θα διασπαστεί, τότε έχει τη δυνατότητα να πουλήσει το ευρώ και να αγοράσει δολάριο. Με άλλα λόγια, οποιοσδήποτε είναι σε θέση να αποκομίσει έσοδα ή να καταγράψει οικονομικές απώλειες με βάση τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις της αγοράς.

 Γιατί Forex

Αρχικά, επιτρέπει την διεκπεραίωση συναλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα μεταξύ διαφόρων χωρών και οποιαδήποτε ώρα επιθυμεί κανείς. Υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγών σε βασικά νομίσματα όποια ώρα το θελήσετε, όλο το εικοσιτετράωρο της ημέρας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν υφίστανται συγκεκριμένες ώρες διενέργειας συναλλαγών, η αγορά λειτουργεί κάθε ώρα και λεπτό μίας τυπικής ημέρας.

Σε αντίθεση με άλλες οικονομικές αγορές, όπου τίθενται φραγμοί στις πωλήσεις, στην αγορά του Forex δεν υφίσταται κανένα εμπόδιο στην πώληση νομισμάτων. Εφόσον θεωρείτε ότι ένα νόμισμα θα παρουσιάσει άνοδο, τότε μπορείτε να το αγοράσετε. Αν πάλι θεωρείτε ότι θα καταγράψει πτώση, τότε μπορείτε κάλλιστα να το πουλήσετε. Αυτό στο Forex μεταφράζεται στο ότι έχετε την ευκαιρία να βγάλετε κέρδος, αλλά και να υποστείτε απώλειες, οποιαδήποτε ώρα, άρα ο όρος bearmarket δεν έχει εφαρμογή στο Forex.

Παράλληλα, η πλειονότητα των λογαριασμών Forex δεν υφίστανται χρεώσεις για προμήθεια ενώ δεν σημειώνονται και υπέρογκες χρεώσεις συναλλάγματος. Όσον αφορά το κόστος των συναλλαγών, αυτό ορίζεται ως το spread μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης, το οποίο θα είναι πάντα ορατό στην πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε.

Την ίδια ώρα, με δεδομένο ότι στην αγορά του Forex σημειώνεται διακίνηση ύψους τεσσάρων τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε καθημερινή βάση, εκ των περισσοτέρων να αντιστοιχούν σε μερικά μόνο νομίσματα, πολύς κόσμος υλοποιεί τις συναλλαγές του. Με αυτόν τον τρόπο η είσοδος στην αγορά καθίσταται πολύ απλή ανά πάσα ώρα και στιγμή, ανεξαρτήτως ύψους όγκου.

Λόγω της υψηλής ρευστότητας στο Forex, μπορείτε να ολοκληρώνετε συναλλαγές με ισχυρή μόχλευση. Αυτό σας δίνει το δικαίωμα να αξιοποιείτε ακόμη και τις πιο χαμηλές κινήσεις στην αγορά. Βέβαια, η μόχλευση είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις αφού από τη μία έχει τη δύναμη να ενισχύσει τα κέρδη σας και από την άλλη να αυξήσει αισθητά τις απώλειες σας.

Τέλος, η ολοκληρωτική επικράτηση της παγκοσμιοποίησης έχει ως αποτέλεσμα οι υποψήφιοι επενδυτές να «καραδοκούν» για ευκαιρίες σε οποιαδήποτε τοποθεσία της γης. Εφόσον θέλετε να διαμορφώσετε μία σφαιρικότερη αντίληψη επενδύοντας σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, τότε το Forex συνιστά έναν αποτελεσματικό και απλό τρόπο πρόσβασης, απαλλάσσοντας σας από νομικούς περιορισμούς που ισχύουν σε άλλες χώρες και εμπόδια όσον αφορά την οικονομική κατάσταση που επικρατεί σ’ αυτές.

Βασικές Έννοιες Forex

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση των συναλλαγών σε μια αγορά Forex καλό θα ήταν να κατανοήσετε κάποιες Βασικές Έννοιες.
Πως διαβάζουμε μια τιμή;

Στις συναλλαγές Forex συγκρίνουμε ένα νόμισμα μέ ένα άλλο, ουσιαστικά όταν διαβάζουμε μία αξία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για ένα ζεύγος νομισμάτων. Αυτο πρακτικά σημαίνει ότι για παράδειγμα η ισοτιμία EUR/USD στο 1,4022 δείχνει την αξία ενός ευρώ (EUR) σε δολάρια ΗΠΑ (USD).

Τι είναι το LOT;

Το lot είναι το μικρότερο διαθέσιμο μέγεθος συναλλαγής.

Τι είναι ο όρος PIP;

Το pip είναι η μονάδα που μετρά το κέρδος ή την απώλεια σε μια ισοτιμία. Τα περισσότερα νομισματικά ζεύγη, εκτός των ζευγών του γεν, δίδονται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο (στο ένα 100στό του cent) είναι αυτό που τυπικά παρατηρούμε για να μετρήσουμε τα “pips”. Κάθε ψηφίο που κινείται στην ισοτιμία αποτελεί το 1 pip της κίνησης. Για παράδειγμα, η ισοτιμία EUR/USD αυξάνεται από το 1,4022 στο 1,4027, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 5 pips.

Τι είναι η μόχλευση & επίπεδο περιθωρίου;

Όλες οι συναλλαγές γίνονται με τη χρήση δανεικών χρημάτων, κάτι το οποίο σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε τη μόχλευση. Για παράδειγμα η μόχλευση 200:1 σας επιτρέπει να ανοίξετε θέση με $1.000 έχοντας μόλις $5 διαθέσιμο κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε ακόμα και τις μικρότερες κινήσεις των νομισμάτων ελέγχοντας περισσότερα χρήματα από αυτά που διαθέτετε στο λογαριασμό σας. Από την άλλη πλευρά, η μόχλευση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις απώλειές σας. Το trading σε forex με τη χρήση μόχλευσης μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές.

Το ακριβές ποσό που καλείστε να διαθέτετε ώστε να ανοίξετε μια θέση αναφέρεται ως απαίτηση επιπέδου περιθωρίου. Το επίπεδο περιθωρίου μπορεί να θεωρηθεί ως κατάθεση καλής πίστης απαραίτητη για τη διατήρηση ανοιχτών θέσεων. Δεν πρόκειται ούτε για χρέωση ούτε για κόστος συναλλαγής, αλλά αποτελεί απλώς ένα μέρος του καθαρού διαθέσιμου του λογαριασμού σας που αποσπάται και χρησιμοποιείται ως κατάθεση επιπέδου περιθωρίου.


Πως να Διαβάσετε ένα Διάγραμμα Forex

Πριν δούμε πως διαβάζεται ένα διάγραμμα, πρέπει να εξετάσουμε τι είναι διάγραμμα:

Ένα διάγραμμα Forex είναι μια γραφική απεικόνιση των ιστορικών κινήσεων της αγοράς μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό πλαίσιο. Υπάρχουν διάφορα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται, τα οποία έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τους επενδυτές να σχηματίσουν μια γενική εικόνα της αγοράς, να κάνουν καλύτερες προβλέψεις και να εντοπίζουν τη συμπεριφορά και τα μοτίβα της αγοράς.

Τα διαγράμματα Forex είναι πολύ χρήσιμα τόσο για τους τεχνικούς, όσο και για τους θεμελιώδεις επενδυτές. Ένας τεχνικός επενδυτής επικεντρώνεται στην έκβαση των γεγονότων μέσω της ανάλυσης κοινών μοτίβων που εμφανίζονται στα διαγράμματα, ενώ ένας θεμελιώδης επενδυτής προσπαθεί να αναλύσει τη σχέση μεταξύ των τάσεων που εντοπίζονται στο διάγραμμα και σε μακροοικονομικά γεγονότα, όπως τα επιτόκια, τον πληθωρισμό, την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη κλπ.

Τα διαγράμματα μπορεί από μόνα τους να βοηθήσουν στη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης. Ωστόσο, πολλοί traders χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες για τη λήψη πιο ολοκληρωμένων αποφάσεων στο trading. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν τον trader να αναγνωρίσει τις τάσεις τιμών και να προβλέψει τη μελλοντική κίνησή τους. Η Trading Station περιλαμβάνει περισσότερους από τριάντα δημοφιλείς προ-εγκατεστημένους δείκτες. Περισσότεροι από 600 δημοφιλείς και γνωστοί δείκτες είναι διαθέσιμοι online.

Top