Διαπραγμάτευση δεικτών με μόχλευση

Διαπραγμάτευση δεικτών με μόχλευση

Μέχρι 1:200 μόχλευση και χαμηλό κεφάλαιο εξασφάλισης.

 H μόχλευση είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που σας επιτρέπει να αυξήσετε την έκθεσή σας στην αγορά δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επενδύσετε μεγαλύτερο ποσό από το πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής αγοράζει 15.000 μονάδες στην ισοτιμία USD/JPY ενώ διατηρεί 1.500 δολάρια στο λογαριασμό του. Η θέση στο USD/JPY αντιστοιχεί σε 15.000 δολάρια. Επειδή η θέση είναι 10 φορές μεγαλύτερη από το υπόλοιπο του λογαριασμού, ο λογαριασμός «μεγεθύνεται» κατά 10 φορές (μόχλευση 10:1). Οι επενδυτές χρησιμοποιούν τη μόχλευση για να μεγεθύνουν τα κέρδη τους, αν και θα πρέπει να τονιστεί ότι με τη χρήση της μόχλευσης μπορεί και οι ζημίες να πολλαπλασιαστούν.

(Μόχλευση μέχρι 1:200) για συναλλαγές FOREX - δε χρειάζεται κατάθεση.

Plus500
Top