Αρχική »  Τι είναι το trading;

 Τι είναι το trading;

by admin

Το trading είναι η αγορά και η πώληση χρηματοοικονομικών μέσων με σκοπό το κέρδος. Τα χρηματοοικονομικά μέσα που μπορούν να εμπλακούν στο trading περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, εμπορεύματα και κρυπτονομίσματα.

Το trading μπορεί να γίνει είτε σε μετοχές είτε σε παράγωγα. Οι μετοχές είναι τίτλοι ιδιοκτησίας μιας εταιρείας, ενώ τα παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα που βασίζονται σε άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως μετοχές, ομόλογα ή εμπορεύματα.

Τύποι trading

Υπάρχουν διάφοροι τύποι trading, όπως:

  • Δημόσιο trading: Αυτός είναι ο πιο κοινός τύπος trading, όπου οι traders αγοράζουν και πωλούν χρηματοοικονομικά μέσα σε δημόσια χρηματιστήρια.
  • Ειδικό trading: Αυτός ο τύπος trading πραγματοποιείται σε μη δημόσιες αγορές, όπως οι ιδιωτικές συμφωνίες πώλησης.
  • Ημερήσιο trading: Αυτός ο τύπος trading πραγματοποιείται μέσα σε μια ημέρα διαπραγμάτευσης.
  • Τριμηνιαίο trading: Αυτός ο τύπος trading πραγματοποιείται σε διάστημα τριών μηνών.
  • Μακροπρόθεσμο trading: Αυτός ο τύπος trading πραγματοποιείται σε διάστημα αρκετών ετών.

Πως μπορείτε να κερδίσετε από το trading

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να κερδίσετε χρήματα με το trading:

  • Με την αγορά χαμηλά και την πώληση ψηλά: Όταν αγοράζετε ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε χαμηλή τιμή και το πουλάτε σε υψηλότερη τιμή, κερδίζετε χρήματα από τη διαφορά στις τιμές.
  • Με την πώληση δανεικά: Όταν πουλάτε ένα χρηματοοικονομικό μέσο που δεν έχετε στην κατοχή σας, κερδίζετε χρήματα από την διαφορά στις τιμές, ακόμα κι αν η τιμή πέσει.

Ρίσκα του trading

Το trading είναι μια δραστηριότητα υψηλού κινδύνου. Οι traders μπορεί να χάσουν χρήματα εάν δεν κάνουν σωστή έρευνα ή εάν δεν διαχειριστούν σωστά τον κίνδυνο.

Related Posts