Αρχική » Τι είναι το leverage (μόχλευση);

Τι είναι το leverage (μόχλευση);

by admin

Το leverage (μόχλευση) είναι μια χρηματοοικονομική τεχνική που επιτρέπει στους traders να ελέγχουν μια μεγαλύτερη θέση με ένα μικρότερο ποσό επενδύσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης δανεισμού για να χρηματοδοτηθεί η θέση.

Πώς λειτουργεί το leverage;

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας trader θέλει να αγοράσει μετοχές αξίας 10.000 ευρώ. Αν δεν χρησιμοποιήσει leverage, θα χρειαστεί να επενδύσει 10.000 ευρώ για να αγοράσει τις μετοχές. Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσει leverage με συντελεστή 10, θα χρειαστεί να επενδύσει μόνο 1.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 9.000 ευρώ θα δανειστούν από έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του leverage

Το leverage μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους traders, όπως:

· Επιτρέπει στους traders να ελέγχουν μεγαλύτερες θέσεις με μικρότερο ποσό επενδύσεων.

· Μπορεί να αυξήσει τα κέρδη, καθώς οι traders μπορούν να επωφεληθούν από τις μεγάλες κινήσεις των τιμών.

· Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ενός trader.

Ωστόσο, το leverage έχει επίσης μειονεκτήματα, όπως:

· Μπορεί να αυξήσει τις απώλειες, καθώς οι traders είναι εκτεθειμένοι σε μεγαλύτερες κινήσεις των τιμών.

· Μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική εμπιστοσύνη, καθώς οι traders μπορεί να αισθάνονται ότι ελέγχουν μια μεγαλύτερη θέση από ό,τι πραγματικά ελέγχουν.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το leverage με ασφάλεια

Για να χρησιμοποιήσετε το leverage με ασφάλεια, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κινδύνους που ενέχει. Οι traders πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο leverage που μπορούν να αντέξουν οικονομικά να χάσουν και να έχουν ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου σε περίπτωση που οι τιμές κινηθούν εναντίον τους.

Related Posts