Αρχική » Πώς καθορίζονται οι τιμές στο trading;

Πώς καθορίζονται οι τιμές στο trading;

by admin

Οι τιμές στο trading καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν ένα περιουσιακό στοιχείο από ό,τι θέλουν να το πουλήσουν, η τιμή του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται. Όταν περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να πουλήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο από ό,τι θέλουν να το αγοράσουν, η τιμή του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται.

Η προσφορά είναι η ποσότητα ενός περιουσιακού στοιχείου που είναι διαθέσιμη για αγορά. Η ζήτηση είναι η ποσότητα ενός περιουσιακού στοιχείου που οι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν.

Η προσφορά και η ζήτηση επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως:

  • Οικονομικές συνθήκες: Όταν η οικονομία είναι ισχυρή, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να επενδύσουν και να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία, αυξάνοντας τη ζήτηση.
  • Εκθέσεις ειδήσεων: Οι θετικές ειδήσεις για μια εταιρεία ή μια οικονομία μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή της οικονομίας.
  • Τεχνική ανάλυση: Οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία και τεχνικές για να προσπαθήσουν να προβλέψουν τις μελλοντικές τιμές των περιουσιακών στοιχείων.

Οι τιμές στο trading μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και δραματικά. Αυτό συμβαίνει επειδή η προσφορά και η ζήτηση μπορεί να αλλάξουν γρήγορα, επηρεάζοντας τις τιμές.

Για να κερδίσουν χρήματα στο trading, οι traders πρέπει να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία όταν η τιμή τους είναι χαμηλή και να τα πουλήσουν όταν η τιμή τους είναι υψηλή.

Εδώ είναι μια απλή εξήγηση της σχέσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και των τιμών στο trading:

Προσφορά > Ζήτηση

Η τιμή του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται.

Προσφορά < Ζήτηση

Η τιμή του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται.

Προσφορά = Ζήτηση

Η τιμή του περιουσιακού στοιχείου παραμένει σταθερή.

Related Posts