Αρχική » Ποιος είναι ο κίνδυνος του leverage;

Ποιος είναι ο κίνδυνος του leverage;

by admin

Το leverage είναι μια χρηματοοικονομική τεχνική που επιτρέπει στους traders να ελέγχουν μια μεγαλύτερη θέση με ένα μικρότερο ποσό επενδύσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης δανεισμού για να χρηματοδοτηθεί η θέση.

Ο κίνδυνος του leverage είναι ότι μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες. Αυτό συμβαίνει επειδή οι traders είναι εκτεθειμένοι σε μεγαλύτερες κινήσεις των τιμών όταν χρησιμοποιούν leverage.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας trader θέλει να αγοράσει μετοχές αξίας 10.000 ευρώ. Αν δεν χρησιμοποιήσει leverage, θα χρειαστεί να επενδύσει 10.000 ευρώ για να αγοράσει τις μετοχές. Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσει leverage με συντελεστή 10, θα χρειαστεί να επενδύσει μόνο 1.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 9.000 ευρώ θα δανειστούν από έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Εάν οι μετοχές αυξηθούν σε αξία κατά 10%, ο trader θα κερδίσει 1.000 ευρώ. Ωστόσο, εάν οι μετοχές μειωθούν σε αξία κατά 10%, ο trader θα χάσει 9.000 ευρώ.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο trader είναι εκτεθειμένος σε μια διαφορά 10 φορές μεγαλύτερη από το ποσό της επένδυσης του.

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο του leverage;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μειώσετε τον κίνδυνο του leverage, όπως:

· Χρησιμοποιήστε μόνο leverage που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε.

· Έχετε ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου σε περίπτωση που οι τιμές κινηθούν εναντίον σας.

· Χρησιμοποιήστε stop-loss εντολές για να περιορίσετε τις απώλειές σας.

Συμπέρασμα

Το leverage είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσετε τα κέρδη σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κινδύνους που ενέχει πριν το χρησιμοποιήσετε.

Related Posts