Αρχική » Ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις στο trading;

Ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις στο trading;

by admin

Το trading είναι η αγορά και η πώληση χρηματοοικονομικών μέσων με σκοπό το κέρδος. Είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να είναι πολύ κερδοφόρα, αλλά και πολύ επικίνδυνη. Για να πετύχετε στο trading, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις βασικές διακρίσεις του.

Τύποι trading

Υπάρχουν διάφοροι τύποι trading, ανάλογα με τη χρονική περίοδο που εστιάζουν οι traders και τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαπραγματεύονται.

· Ημερήσιο trading: Οι ημερήσιοι traders εστιάζουν στις μικρές διακυμάνσεις των τιμών μέσα σε μια ημέρα.

· Σταθερό trading: Οι σταθεροί traders εστιάζουν στις μεγαλύτερες διακυμάνσεις των τιμών σε διάστημα αρκετών ημερών ή εβδομάδων.

· Μακροπρόθεσμο trading: Οι μακροπρόθεσμοι traders εστιάζουν στις μακροπρόθεσμες τάσεις των τιμών, σε διάστημα αρκετών μηνών ή ετών.

Τρόποι trading

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να κερδίσετε χρήματα με το trading:

· Με την αγορά χαμηλά και την πώληση ψηλά: Όταν αγοράζετε ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε χαμηλή τιμή και το πουλάτε σε υψηλότερη τιμή, κερδίζετε χρήματα από τη διαφορά στις τιμές.

· Με την πώληση: Όταν πουλάτε ένα χρηματοοικονομικό μέσο που δεν έχετε στην κατοχή σας, κερδίζετε χρήματα από την διαφορά στις τιμές, ακόμα κι αν η τιμή πέσει.

Διακρίσεις ανάλογα με το αντικείμενο

Οι traders μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με το αντικείμενο που διαπραγματεύονται. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι trading είναι:

· Μετοχές: Οι traders που ασχολούνται με το μετοχικό trading αγοράζουν και πωλούν μετοχές εταιρειών.

· Ομόλογα: Οι traders που ασχολούνται με το ομολόγιο trading αγοράζουν και πωλούν ομόλογα, τα οποία είναι δάνεια που έχουν εκδώσει κυβερνήσεις ή εταιρείες.

· Forex trading: Οι traders που ασχολούνται με το νομισματικό trading αγοράζουν και πωλούν νομίσματα.

· Commodities trading: Οι traders που ασχολούνται με το εμπορευματικό trading αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα, όπως πρώτες ύλες ή αγαθά.

· Crypto trading: Οι traders που ασχολούνται με το crypto trading αγοράζουν και πωλούν κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin ή το Ethereum.

Διακρίσεις ανάλογα με την στρατηγική

Οι traders μπορούν επίσης να διαχωριστούν ανάλογα με τη στρατηγική που χρησιμοποιούν για να κερδίσουν χρήματα. Οι πιο συνηθισμένες στρατηγικές trading είναι:

· Τεχνική ανάλυση: Οι traders που χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση μελετούν τα ιστορικά δεδομένα τιμών για να προβλέψουν τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών.

· Βασική ανάλυση: Οι traders που χρησιμοποιούν βασική ανάλυση εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία και τις προοπτικές των εταιρειών ή των χωρών για να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις.

· Ανάλογες στρατηγικές: Υπάρχουν επίσης διάφορες συνδυαστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν στοιχεία τόσο της τεχνικής όσο και της βασικής ανάλυσης.

Ρίσκα του trading

Το trading είναι μια δραστηριότητα υψηλού κινδύνου. Οι traders μπορεί να χάσουν χρήματα εάν δεν κάνουν σωστή έρευνα ή εάν δεν διαχειριστούν σωστά τον κίνδυνο.

Related Posts